Nordistika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Nordistika je koncipována jako magisterský navazující program. Podmínkou k přijetí je znalost norštiny nebo jiného skandinávského jazyka alespoň na úrovni B2 evropské kategorizace.

„Sever - krok správným směrem.“

Dvouletý program je zaměřen na lingvistiku, literaturu, kulturu, historii a společnost primárně Norska, ale i ostatních skandinávských zemí. Primárním výstupem je magisterská diplomová práce. Po absolvování budete ovládat norštinu na úrovni C1-C2 a budete odborně vybaveni pro práci překladatele, tlumočníka, pro činnosti v rámci mezinárodních vztahů, turistického průmyslu a podobně.

Praxe

Organizace kulturních akcí, překládání a tlumočení, jakož i příprava a organizace kulturních setkání a seminářů jsou ohodnoceny kredity ve všech ročnících.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Nordistika - odbornost pro praxi je vybaven jako překladatel a tlumočník na úrovni C1/C2. jako překladatel odborných textů i beletrie. Absolvent najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Nordistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info