Bezpečnostní a strategická studia

Popis oboru

Obor Bezpečnostní a strategická studia je v magisterském stupni zaměřen na široké a hluboké poznání bezpečnostních problémů a strategického myšlení. Cílem oboru je seznámit se soudobými atributy a možnostmi výzkumu bezpečnosti a strategie a s aplikací teorií a konceptů v této oblasti, a to primárně z politologického pohledu. Pozornost je věnována analytickým a teoretickým aspektům. Zohledněny jsou různé přístupy k pojetí bezpečnosti a strategie. V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny teoretické, metodologické a analytické schopnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • nezávisle analyzovat bezpečnostní jevy a procesy;
  • predikovat vývoj bezpečnostních a startegických problémů;
  • srovnávat bezpečnostní politiku různých aktérů;
  • aplikovat důležité prvky teorií a metod a startegického myšlení;
  • analyzovat a řešit konflikty s bezpčnostní relevancí.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě, v diplomacii, v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, v médiích (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.). Dále jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). A v neposlední řadě jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Bezpečnostní a strategická studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do studijního oboru bezpečnostní a strategická studia probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 4. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2019.

V 1. kole může být přijato maximálně 5 uchazečů.

Celkový maximální počet přijatých v obou kolech přijímacího řízení je 25 studentů, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku (viz níže).

Doporučená literatura

Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bss/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostních a strategických studií).

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.chcinabss.cz/

http://polit.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info