Bezpečnostní a strategická studia

Popis oboru

Obor Bezpečnostní a strategická studia je v magisterském stupni zaměřen na široké a hluboké poznání bezpečnostních problémů a strategického myšlení. Cílem oboru je seznámit se soudobými atributy a možnostmi výzkumu bezpečnosti a strategie a s aplikací teorií a konceptů v této oblasti, a to primárně z politologického pohledu. Pozornost je věnována analytickým a teoretickým aspektům. Zohledněny jsou různé přístupy k pojetí bezpečnosti a strategie. V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny teoretické, metodologické a analytické schopnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • nezávisle analyzovat bezpečnostní jevy a procesy;
  • predikovat vývoj bezpečnostních a startegických problémů;
  • srovnávat bezpečnostní politiku různých aktérů;
  • aplikovat důležité prvky teorií a metod a startegického myšlení;
  • analyzovat a řešit konflikty s bezpčnostní relevancí.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě, v diplomacii, v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, v médiích (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.). Dále jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). A v neposlední řadě jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Bezpečnostní a strategická studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30.11.2018 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2019.

Doporučená literatura

Okruh Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií

Bannon, I. – Collier, P. (2003): Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions. Washington: The World Bank, s. 1-42 (42 s.)

Buzan, B. – Waever, O. – Wilde, J. (2005): Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: CSS (267 s.)

Cirincione, J. – Wolfsthal, J. - Rajkumar, M. (2005): Deadly Arsenals. Washington: Carnegie Endowment for International Peace. s. 3-27 (25 s.)

Disman, M. (2000): Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha (361 s.)

Drulák, P. a kol. (2008): Jak zkoumat politiku. Praha: Portál (256 s.)

Galatík, V. - Krásný, A. - Zetocha, K. (2008, eds.): Vojenská strategie. MO ČR, Praha, s. 9-122, 165-260 (210 s.)

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, Praha, s. 27-269 (242 s.)

Keegan, J. (2004): Historie válečnictví. Plzeň: Beta-Dobrovský (364 s.)

Mareš, M. (2005): Terorismus v České republice. Brno: Centrum strategických studií, s. 5-66 (61 s.)

Martin, G. (2003): Understanding terrorism : challenges, perspectives, and issues. Thousand Oaks: SAGE Publications, s. 80-134 (55 s.)

Martinovský, P. (2016): Enviromentální bezpečnost v České republice. Brno: IIPS, s. 13-85 (73 s.)

Ramsbotham, O. – Woodhouse, T. – Miall, H. (2005): Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity, s. 132-184 (53 s.)

Rotberg, R. I. (2004, ed.): When States Fail. Causes and Consequences. Princeton: Princeton Univ. Press, s. 1-45 (45 s.)

Singer, P. W. (2003): Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry. London: Cornell University Press, s. 3-100 (97 s.)

Smolík, J. - Šmíd, T. a kol. (2010): Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Muni Press, s. 9-158, 183-225 (193 s.)

Šmíd, T. – Kupka, P. (2012): Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Brno: IIPS. s. 19-76 (57 s.)

Townshend, Ch. (2007): Historie moderní války. Praha: Mladá fronta (350 s.)

Waisová, Š. (2003): Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk (143 s.)

Zeman, P. (2002, ed.): Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ. (186 s.)

Okruh Bezpečnostní politika

Balabán, M. – Pernica, B. a kol. (2015): Bezpečnostní systém ČR. Praha: Karolinum, s. 9-81 (73 s.)

Balík, S. – Císař, O. – Fiala, P. a kol. (2010): Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 11-72, 142-253, 324-398, 437-476, 578-650 (361 s.)

Coppola, D. P. (2011): Introduction to International Disaster Management. Boston: Butterworth-Heinemann, s.1-205, 641-658 (tj. kapitoly Management of Disasters, Hazards, Risk and Vulnerability, Special Considerations) (223 s.)

Hobsbawm, E. J. (1998): Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Praha: Argo (619 s.)

Leonard, M. (2002, ed.): Re: Ordering the World. London: Foreign Policy Centre (http://fpc.org.uk/fsblob/36.pdf) (127 s.)

Mareš, M. – Rektořík, J. – Šelešovský J. a kol. (2013): Krizový management: případové studie. Praha: Ekopress (237 s.)

Ministerstvo vnitra ČR (2016): Audit národní bezpečnosti (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf) (139 s.)

Ondrejcsák, R. (2014, ed.): Introduction to Security Studies. Bratislava: CENAA, (http://cenaa.org/en/wp-content/uploads/2014/11/Introduction_to_Security_Studies_full-verzia.pdf), s. 1-138 (138 s.)

Sharp, J. P. - Kuus, M. - Dodds, K. (ed).(2012): The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics. Farnham: Ashgate, EBSCO, s. 1-48 + 213-246 + 387-543 (https://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje.php?podsekce=&ukol=2) (239 s.)

Tůma, M. – Janošec, J. – Procházka, J. (2009): Obranná politika československé a České republiky (1989-2009). Praha: MO AVIS (231 s.) (http://www.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/bezpecnostni-temata/23-obranna-politika-ceskoslovenske-a-ceske-republiky-1989_2009.pdf)

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.chcinabss.cz/

http://polit.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info