Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Popis oboru

Dvouoborové studium kombinace navazujících magisterských studijních oborů učitelství pro střední školy je určeno absolventům bakalářského studia příslušné kombinace dvou studijních oborů nebo příslušného dvouoborového studia.

Příklady oborů, pro jejichž absolventy je navazující magisterské studium Galerijní pedagogiky přímo určeno:

1. Pedagogické fakulty: Výtvarná výchova a jiné výtvarně zaměřené obory

2. Filozofické fakulty: Dějiny umění, Sdružené vědy uměnovědné, Muzeologie

3. Vysoké výtvarné umělecké školy: všechny ateliéry v bakalářském stupni

4. Janáčkova akademie aj.: Dramatická výchova

Příklady bakalářských oborů, jejichž absolventi s prokazatelnou mírou vhodných předpokladů mohou do navazujícího magisterského studia Galerijní pedagogiky vstoupit:

Pedagogické fakulty: obory s Českým jazykem, Občanskou výchovou, Speciální pedagogikou, Sociální pedagogikou, Tvořivou dramatikou, Dějepisem

Filozofické fakulty: obory s Historií, Muzeologií, Českým jazykem, Pedagogikou, uměnovědnými obory

Fakulty architektury VUT: architektura.

Uplatnění absolventů

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Galerijní pedagogika a zprostředkování umění


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Uchazeči vykonají zkoušku z výtvarné výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1256

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Zkouška z výtvarné výchovy

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c843

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info