Finance

Popis oboru

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon řídicích funkcí v sektoru peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční investování, finanční trhy), firemních financích, finančním účetnictví a daních. Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, mezinárodního účetnictví, auditingu, přímých a nepřímých daní, pojistného trhu, strukturovaných finančních investičních produktů, fungování burzovních systémů atd.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Analyzovat vývoj finančních trhů a využívat nástroje fundamentální, technické a psychologické analýzy k predikci jejich vývoje.
  • Porozumět a aktivně řídit rizika a hrozby v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Volit a aktivně využívat bankovní a pojišťovací produkty k efektivnímu hospodaření a zajištění proti rizikům.
  • Interpretovat finanční data z účetních výkazů sestavených podle různých účetních systémů a tato data využívat k efektivnímu řízení komerčních subjektů.
  • Porozumět daňovému systému ČR a provádět aktivní kroky k optimalizaci daňové zátěže komerčních subjektů.

Uplatnění absolventů

Absolventi nalézají uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na vedoucích úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucí. Pracují také v řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucích, jako analytici finančních a kapitálových trhů, obchodníci s cennými papíry, správci portfolií, auditoři, daňoví poradci, finanční analytici apod.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finance


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-navazujici-magisterske/zahajeni-studia-v-semestru-podzim/finance

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info