Strukturní chemie

Popis oboru

Třírozměrná struktura molekul, topologie elektronové hustoty, supramolekulární struktura a mezimolekulární interakce jsou klíčovými faktory určujícími chemické a fyzikální vlastnosti organických, anorganických a přírodních látek a biologickou aktivitu léčiv. Detailní znalost supramolekulárních komplexů a dynamiky systémů je nezbytnou podmínkou pro pochopení biologické aktivity sloučenin stejně jako pochopení a predikci funkce nových materiálů.

Posláním tohoto jedinečného oboru je připravit kvalitní absolventy s velmi dobrou znalostí pokročilých strukturních metod, kterými jsou především magnetická rezonance a rentgenová difrakce v kombinaci s teoretickými metodami molekulového modelování a kvantové chemie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládnout teoretické základy všech oborů chemie;
  • porozumět elektronové struktuře molekul a mezimolekulovým interakcím;
  • pracovat s výpočetní technikou, zdroji chemických informací, orientovat se v chemické literatuře;
  • zacházet s nebezpečnými látkami;
  • sepsat zprávu o výsledcích své práce a výsledky přednést na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky presentace;
  • provádět pokročilou strukturní analýzu molekulárních a supramolekulárních systémů v roztoku i pevném stavu za použití sofistikovaných strukturních metod s podporou molekulového modelování;
  • nezávisle interpretovat experimentální a teoretická data a podpořit výzkumníky jiných oborů (např. syntetické či materiálové chemie, farmacie);
  • komplexního a etického přístupu k řešení chemických problémů.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Strukturní chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pracovat v akademické sféře na univerzitách, technických univerzitách nebo ústavech Akademie věd. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na strukturní analýzu léčiv, metabolitů a nanomateriálů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Strukturní chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Výsledky přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info