Služby - výzkum, řízení a inovace

Popis oboru

Tento obor spojuje moderní vzdělání v informatice a širší multidisciplinární přehled zejména v oblasti poskytování služeb pomocí IT, řízení projektů a realizačních týmů. Sleduje tak soudobý trend přechodu od produktové ekonomiky k servisní. Cílem je vychovávat skutečné T-Shaped profesionály, kteří jsou vzděláváni "jak do hloubky, tak do šířky". Do hloubky znamená, že mají hluboké znalosti ve vybraném oboru (informatika a služby), a široce se také zaměřují na multidisciplinární překrývání (ekonomie, marketing a komunikační dovednosti). Nedílnou součástí studia je praktická stáž v reálné společnosti orientované na služby. Praxe vytváří jedinečnou příležitost k použití a konfrontaci poznatků získaných na vysoké škole s reálnými problémy v podnikání. Projekt řešený během stáže, stejně jako znalosti získané během pobytu v reálném podniku, lze využít jako výchozí podklad pro diplomovou práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat, navrhovat a realizovat IT projekty jako servisní systémy;
  • vysvětlit principy fungování servisní ekonomiky;
  • aplikovat principy servisní ekonomiky během procesu návrhu systému;
  • porozumět chování a struktuře servisních systémů;
  • identifikovat hodnoty pro rozličné situace v podnikání;
  • vyhodnocovat existující služby, jejich poskytování, popis a zajištění;
  • komunikovat s obchodními partnery, prezentovat a obhájit návrhy.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou zpravidla získat juniorské manažerské pozice, uplatnit se v oblastech návrhu a vývoje servisních systémů, nebo se uplatnit v pozicích, které vyžadují rychlou orientaci v problému multioborového charakteru, a spoluvytvářet tak hodnotu pro zákazníka i poskytovatele IT služeb. Vynikající absolventi mohou pokračovat doktorským studiem na FI. Někteří absolventi dále rozvíjejí vlastní podnikatelské projekty, které začali formulovat již během svého studia.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina, čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Služby - výzkum, řízení a inovace


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Veškeré info najdete zde: http://www.fi.muni.cz/admission/info_master.xhtml Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2017/2018:
- podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 11. 2017, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
- úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/mgr/ssme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info