Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Popis oboru

Absolventi tohoto studijního oboru budou ovládat anglický jazyk na úrovni C2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Budou ovládat teorii a praxi výuky anglického jazyka jako druhého jazyka. Absolventi budou mít rovněž hluboké znalosti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglicky mluvících zemí. Budou mít také hluboké znalosti diachronních a synchronních lingvistických teorií, včetně historie anglického jazyka. Budou také schopni samostatně pracovat a provádět kritické analýzy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu mohou působit jako učitelé anglického jazyka jako druhého jazyka na středních školách a v jazykových kurzech pro dospělé. Budou rovněž připraveni pro práci v široké škále institucí, včetně místních a státních institucí, médií, mezinárodních organizací a nestátních neziskových organizací a také v soukromém sektoru, ve kterém budou požadovány jazykové dovednosti na vysoké úrovni a také komunikativní a analytické schopnosti. Budou rovněž moci pokračovat v doktorském studiu zaměřeném na lingvistiku, literatury anglicky mluvících zemí a didaktiku. Poté mohou vstoupit na akademickou dráhu.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info