Učitelství historie pro střední školy

Popis oboru

Cílem přípravy studentů učitelství historie pro střední školy je především získání a prohloubení oborových znalostí historie z bakalářského studia, získání didaktických kompetencí pro výuku dějepisu, rozvoj schopnosti zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a s chodem školy a rozvoj dovedností diagnostických a speciálně pedagogických spojený s požadavkem individuálního a diferencovaného přístupu k žákům/studentům.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře;
  • analyzovat historické jevy a procesy, vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • zprostředkovat poznatky oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem školy, využívat moderní didaktické metody;
  • řídit pedagogický proces, motivovat studenty, komunikovat s nimi, podílet se organizačně na chodu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé historie (předmětů) na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách) a mohou nacházet své uplatnění také jako učitelé základních škol.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Další informace

http://phil.muni.cz/wuhi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info