Učitelství chemie pro střední školy

Popis oboru

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Kromě pokročilých teoretických a praktických odborných poznatků studenti absolvují odborné pedagogické a didaktické předměty, zejména didaktiku chemie a souvislou pedagogickou praxi na střední škole pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně provádět chemické experimenty a analyzovat jejich výsledky;
  • účelně používat zdroje chemických informací;
  • odhalovat a řešit chemické problémy v různých oblastech lidské činnosti;
  • bezpečně nakládat s chemickými látkami a dohlížet nad jejich použitím u chemické i laické veřejnosti;
  • si uvědomovat historické, společenské a environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby;
  • navrhovat vhodné didaktické pomůcky pro vysvětlení chemických konceptů a teorií laické veřejnosti;
  • volit vhodné a správné metody k testování a vyhodnocování výukového procesu.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství chemie pro střední školy


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info