Energetická bezpečnost

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor je zaměřen na detailní představení problematiky mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti. Jeho unikátním rysem je především multidisciplinarita – sociálně vědní základ je doplněn o látku z oblasti technických věd, ekonomie a práva. Cílem je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Obor tak reflektuje rostoucí nároky energetického sektoru na experty na politické a strategické otázky, jež by v rámci svého vzdělání obsáhli jak odbornost mezinárodně-politické oblasti, tak technické, ekonomické, právní a jiné aspekty energetiky. Kritická, náročná forma výuky rozvíjí analytické a koncepční myšlení studentů a jejich dovednosti typu kreativity, komunikativnosti a schopnosti týmové spolupráce. Studenti jsou obeznámeni s pojmoslovím, koncepty a metodami, se kterými se při analýze energetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů a souvisejících otázek běžně pracuje s cílem jejich uplatnění v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • definovat, vysvětlit a na praktickou úroveň převést základní zákonitosti mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti;
  • určit relevantní aktéry a porozumět jejich jednání;
  • definovat principy fungování energetického sektoru České republiky, analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci ČR a v regionu střední Evropy;
  • určit dimenze společné evropské energetické politiky a základní mechanismy jejího fungování, určit klíčové hráče a nástroje, kterými EU disponuje, analyzovat dopady společné energetické politiky na členské státy i mimo EU;
  • informovaným a tvůrčím způsobem nakládat s jednotlivými koncepty a teoriemi v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti a tyto aplikovat.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Energy security studies naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Energetická bezpečnost


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpis známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: http://energy.fss.muni.cz/education/application/how-apply

Kritéria hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a přijímacích video-pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozemzí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://mve.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info