Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Popis oboru

Magisterské studium tohoto oboru bude směřováno na zvládnutí hlubších aplikačních matematických znalostí vhodných pro další vědní obory. Cílem studia je vychovávat absolventy s hlubokým aplikačním matematickým základem, se zaměřením na jeho využití v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

Úspěšný absolvent je schopen

  • mít znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti;
  • matematické znalosti uplatnit v dalším studovaném oboru;
  • samostatného řešení problémů v dané oblasti.

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského programu Aplikovaná matematika získá solidní všeobecné znalosti matematických disciplín a hlubší znalosti aplikované matematiky. Absolventi tak budou připraveni na samostatné komplexní řešení problémů v dané oblasti od navržení vhodného matematického modelu, jeho ověření včetně algoritmizace a počítačové implementace.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná matematika pro víceoborové studium


Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

V. Jarník: Diferenciální počet I a II, Academia, Praha 1976 P. M. Cohn: Algebra, John Wiley, 1995. R.B. Ash, C. A. Doléans-Dade: Probability and Measure Theory, Academic Press, 2000 R. V. Hogg, A. T. Craig: Introduction to Mathematical Statistics, Macmillan, 1970.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Další informace

Doplňující údaje k magisterskému studiu na ÚMS:

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info