Finanční matematika

Popis oboru

Současná finanční praxe je nemyslitelná bez použití celé řady sofistikovaných matematických technik a modelů. Hlavním cílem studia magisterského oboru Finanční matematika je ovládnout jak praktické, tak teoretické aspekty těchto metod. Obor je především zaměřen na kvantitativní metody a modely finanční matematiky. Studium poskytuje pevné matematické základy, které dovolují úplné pochopení takových modelů, včetně jejich citlivosti na změnu parametrů a porušení některých předpokladů modelu. Dalším cílem je seznámit studenty s praktickými aspekty analýzy rizika, například použití scoringových technik, včetně příslušných programovacích dovedností

Koncepce studia se opírá o tři základní pilíře, v nichž poskytuje studentům pevné základy pro aplikace matematických modelů v praxi. Prvním pilířem je ovládnutí pokročilejších matematických technik spektrální a funkcionální analýzy a řešení diferenciálních rovnic. Na to navazuje ovládnutí technik analýzy stochastických procesů a následně samotných modelů finanční matematiky, včetně jejich praktických aspektů. V rámci studia obor nabízí také několik volitelných předmětů orientovaných na aktuárskou (pojistnou) matematiku.

Studijní obor Finanční matematika je zajišťován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU, která garantuje ekonomické předměty vyučované ve studijním oboru. Obor je určen primárně pro studenty, kteří absolvovali bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika. Jde o studenty s analytickým myšlením a zájmem o aplikace matematiky v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat vhodné matematické modely pro analýzu a predikci finančních časových řad a vývoj úrokových měr;
  • analyzovat a konstruovat portfolia požadovaných vlastností;
  • ovládat techniky použití a oceňování opcí a dalších finančních derivátů s důrazem na jejich využití pro zajištění firem vůči tržním rizikům;
  • posoudit rizika využití investičních nástrojů;
  • ovládat současný software používaný ve finanční praxi;
  • využít a kombinovat potřebné programovací techniky.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisrerského oboru Finanční matematika najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, auditorských a konzultačních společnostech, jako firemní finanční analytici a ve státní správě.

V pojišťovnách mohou zastávat především pozice pojistných matematiků a zodpovědných pojistných matematiků. V bankovním sektoru mohou pracovat například na pozicích analytiků, specialistů controllingu a na manažerských pozicích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finanční matematika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

V. Jarník: Diferenciální počet I a II, Academia, Praha 1976 P. M. Cohn: Algebra, John Wiley, 1995. R.B. Ash, C. A. Doléans-Dade: Probability and Measure Theory, Academic Press, 2000 R. V. Hogg, A. T. Craig: Introduction to Mathematical Statistics, Macmillan, 1970.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info