Statistika a analýza dat

Popis oboru

Magisterský obor Statistika a analýza dat je zaměřen na studium matematicko-statistických metod pro analýzu hromadných dat, jejich počítačovou implementaci a na metody a způsoby počítačového zpracování rozsáhlých datových souborů. Podle zaměření diplomové práce si student vybírá volitelné kurzy a tím určuje své speciální zaměření v rámci studijního oboru. Cílem studia je seznámit studenty se základy matematické statistiky, programovacími jazyky, databázovými systémy a moderními metodami používanými při zpracování hromadných dat a signálů. Dále vybavit studenty základními znalostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou používány v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • tvůrčím způsobem aplikovat matematické a statistické metody a modely v přírodních vědách, ekonomii a v technických vědách;
  • předvést dobrý přehled moderních metod používaných při analýze hromadných dat, zejména parametrických i neparametrických statistických technik a spektrálních přístupů včetně waveletové transformace;
  • tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet ovládnuté metody, vytvářet příslušný software a bude umět analyzovat informaci obsaženou v datových souborech různých typů.

Uplatnění absolventů

Předpokládá se uplatnění absolventů při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, biometriky, životního prostředí a v dalších přírodovědných i technických oborech.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Statistika a analýza dat


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

V. Jarník: Diferenciální počet I a II, Academia, Praha 1976 P. M. Cohn: Algebra, John Wiley, 1995. R.B. Ash, C. A. Doléans-Dade: Probability and Measure Theory, Academic Press, 2000 R. V. Hogg, A. T. Craig: Introduction to Mathematical Statistics, Macmillan, 1970.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info