Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření.

Navazující dvouletý prezenční magisterský stupeň oboru Speciální výtvarná výchova je zaměřen na systematické prohlubování poznatků z bakalářského studia a rozšiřování odborných kompetencí k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahem studia je rozšíření znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy v kontextu speciálně pedagogické praxe s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Doplňkovou část studia tvoří společný základ zahrnující předměty psychologické, pedagogické, komunikační a obecně kultivační. Významnou roli zde hraje speciálně pedagogická oborová praxe s přesahy do sociálně pedagogické oblasti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikace vyvážené proporce praktických dovedností a teoretických znalostí i metodologických a metodických zkušeností;
  • umí samostatně rozhodovat o vhodnosti a charakteru využívaných speciálně výtvarných procesů a činností;
  • používat zkušenosti z kontaktu s uměleckými díly a dokáže živým a srozumitelným způsobem své svěřence vést k zájmu o kulturu a umění;9000
  • konzultovat v oblasti speciální výtvarné výchovy.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru je specializovaným výtvarným pedagogem s širokým tvůrčím potenciálem, který získal kompetence k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Disponuje širokými odbornými znalostmi a dovednostmi ve výtvarné výchově, má ověřené hluboké vědomosti z didaktiky výtvarné výchovy a výraznou schopnost komunikace. Jeho uplatnění je směrováno do středních škol a do základních škol (2. stupeň) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Má předpoklady pro rekvalifikaci na další navazující profese související s oblastmi daného oboru. Speciálně pedagogická kvalifikace s přesahy do sociálně pedagogické oblasti umožní absolventům uplatnit se i ve sféře sociálně pedagogické (zařízení/pracoviště MZ nebo MPSV).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Uchazeči vykonají zkoušku z výtvarné výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1199

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Výtvarná výchova

Termín konání zkoušky: 22. 5. 2017 - 5. 6. 2017. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.ped.muni.cz/kvv/

http://www.ped.muni.cz/kvv/svv/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info