Chemoinformatika a bioinformatika

Popis oboru

Chemoinformatika se zaměřuje na práci s malými molekulami jako jsou například molekuly léků a nachází uplatnění v oblastech farmacie, návrhu nových léků, výpočtu vlastností molekul a podobně. Bioinformatika se zabývá zpracováním proteinů a nukleových kyselin a výsledky získané aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast zdravotnictví, biotechnologií a potravinářství. Oba tyto obory vznikly díky tomu, že nedávno vyvinuté vysoce výkonné metody analýzy molekul poskytují stále větší množství informací o struktuře DNA, proteinů i léků. Moderní IT technologie umožňují tyto rozsáhlé sady dat ukládat, navrhovat nové chemické entity a také na základě těchto dat získávat informace významné pro oblast medicíny, farmacie, průmyslu i výzkumu. Cílem studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika je vychovat odborníky, kteří budou schopni na jedné straně porozumět chemickým aspektům problematiky a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami zapsanými v počítači a navrhovat a implementovat metody pro jejich studium a zpracování.

Navazující dvouletý magisterský program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají následující uplatnění: Farmaceutický průmysl, vývoj léků Medicínský výzkum a zdravotnictví Vývoj IT produktů se související tématikou Biotechnologie a potravinářství Práce v interdisciplinárních týmech, koordinace spolupráce přírodovědců a informatiků.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemoinformatika a bioinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/szz_bak_chi.htm

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info