Učitelství matematiky pro střední školy

Popis oboru

Cílem studia je vzdělat středoškolské učitele matematiky. Toto studium je nabízeno absolventům bakalářského studia "Matematika se zaměřením na vzdělávání". Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby matematického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

Úspěšný absolvent je schopen

  • učit matematiku na středních školách;
  • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
  • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
  • používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj;
  • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou matematiky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství matematiky pro střední školy


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Pedagogická fakulta
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info