Kulturní sociologie

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor Cultural Sociology hledá studující se zájmem o komplexní dynamiku interakcí mezi sociálními, kulturními a ekonomickými procesy, globalizaci, populární kulturu, apod.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat sociální jevy a porozumět jim v kulturní perspektivě

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Sociologie se mohou uplatnit v oblasti marketingu (výzkumu trhu), výzkumu veřejného mínění, na úřadech práce, v tisku, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech, v personálních odděleních podniků, v nevládních organizacích a sociálních hnutích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat sociální jevy a porozumět jim.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Další informace

http://gps.fss.muni.cz/master/cultural_sociology/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info