Společný mezinárodní program kulturní sociologie

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Tento magisterský studijní obor je organizován Katedrou sociologie na FSS MU společně s katedrami sociologie University of Graz, University of Zadar, University of Trento ve formě Joint Degree. Jeho přidaná hodnota spočívá v důrazu na důkladnou a systematickou přípravu v ohledu analytických schopností a dovedností, jež jsou především založeny na osvojení sofistikovaných metod interpretace kulturních významů a souvislostí nejrůznějších sociálních jevů či dat. Obsahově tedy nejde o obdobu sociologie kultury, jež se zabývá analýzou sociologických aspektů kulturních forem nebo systémů (náboženství, umění, apod.), nýbrž jde o obor, který je postaven na analýze kulturních aspektů (jakýchkoli) sociologicky relevantních fenoménů, včetně například byrokratických organizací nebo ekonomických informací.

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat sociální jevy a porozumět jim v kulturní perspektivě.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru kulturní sociologie se mohou uplatnit v oblasti marketingu (výzkumu trhu), výzkumu veřejného mínění, na úřadech práce, v tisku, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech, v personálních odděleních podniků, v nevládních organizacích a sociálních hnutích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat sociální jevy a porozumět jim.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Společný mezinárodní program kulturní sociologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení se zahajuje v Grazu (koordinující univerzita). Studenti, kteří mají zájem nastoupit na Masarykově univerzitě, založí e-přihlášku rovněž na MU a jsou obeznámeni s podmínkami přijetí a nástupu ke studiu (včetně nostrifikace diplomu). Termín přihlášek je stanoven na: 15. května, s možností doplňujícího kola pro absolventy partnerských univerzit. Přijímací komise rozhoduje společně – zastoupeni jsou všechny 4 partnerské univerzity. Termín rozhodnutí o přijetí: červen.

Kritéria hodnocení

Hodnotí se předchozí motivace, profil a výsledky uchazečů (CV, výpis známek), doporučení, znalost angličtiny. Celkový výsledek je maximálně 100 bodů. http://www.jointdegree.eu/de/cultural-sociology/application-selection/

Další informace

http://gps.fss.muni.cz/en/cultural-sociology/about-the-joint-master-degree

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info