Učitelství informatiky pro střední školy

Popis oboru

Posluchači navazujícího magisterského dvouoborového studijního programu studují předměty, ve kterých si prohloubí teoretické znalosti ve vybraných oblastech a získají všeobecný přehled o současných poznatcích a vývojových trendech obou oborů. Studium je určeno k získání učitelské aprobace ve dvou aprobačních předmětech: Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství druhého oboru pro střední školy. Studijní program je koncipován jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů, v případě absolventů předchozího magisterského studia se v souladu se zněním zákona o vysokých školách bude jednat o další nenavazující studijní program. Obor je určen především studentům, kteří absolvovali úspěšně dvouoborové bakalářské studium na FI MU/PřF MU ve shodné kombinaci (Informatika/druhý obor), dále pak absolventi z jiných fakult a univerzit, kteří budou mít dobrý základ v matematických předmětech a alespoň všeobecné znalosti informačních technologií a odpovídající znalosti druhého oboru.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit obecné principy používané v informatice;
  • pedagogicky působit na středních školách.

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění především jako učitelé informatiky a dalšího předmětu na středních školách.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství informatiky pro střední školy


Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Veškeré info najdete zde: https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/KRITERIA_Mgr_2017_18_schvaleno_senatem_UD.doc Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2017/2018:
- podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 4. 2017, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
- úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/mgr/ucitelstvi-informatiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info