Geologie aplikovaná a environmentální

Popis oboru

Obor Geologie aplikovaná a environmentální je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou distanční nebo jejich kombinací. Výuka oboru zahrnuje specializaci na vybrané aplikované obory, praktický kurz důlní dokumentace, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně řešit odborné geologické problémy (stanovení postupů řešení, zpracování literárních údajů a datových zdrojů, volba metodiky, analýza výsledků, formulování závěrů);
  • na základě vlastního výzkumu vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě;
  • prokázat hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření (ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie).

Uplatnění absolventů

Předpokládá se, že většina absolventů najde uplatnění zejména ve specializovaných geologických firmách, dále též v institucích zabývajících se uplatňováním geologických poznatků v praxi (odbory životního prostředí, apod.).

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geologie aplikovaná a environmentální


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky daného oboru.

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info