Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Společný magisterský program mezinárodních vztahů je vyučován konsorciem VNDREAM složeném ze čtyř středoevropských univerzit. Nabízí studium mezinárodních vztahů, evropské politiky a ekonomiky, společnosti a kultury perspektivou střední Evropy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat teoretické znalosti v praxi na současné problémy středoevropské politiky, mezinárodních vztahů a mezinárodních organizací
  • vysvětlit současné politické procesy ve Střední Evropě a jejich výsledky
  • analyzovat vliv a dopad sttředoevropského zapojení do řešení globálních problémů

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto multi-disciplinárního a mezinárodního oboru najdou široké uplatnění coby experti na středoevropský region a mezinárodní vztahy v řadě profesí od státní správy, samosprávy, přes politické strany, poradenství až po akademickou sféru.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací procedura hodnotí akademickou připravenost, motivaci i další výkony uchazečů. Přihlášky se posílají na Jagellonskou univerzitu v Krakově, několik uzávěrek do sprna 2017 - viz detailně zde: http://visegradstudies.eu/admissions/

Kritéria hodnocení

Hodnotí se zaslané dokumenty; maximum 100 bodů, 60 bodů je hranicí pro přijetí/nepřijetí. Úplné informace zde: http://visegradstudies.eu/admissions/

Další informace

http://visegradstudies.eu/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info