Biofyzikální chemie

Popis oboru

Cílem magisterského studia Biofyzikální chemie (N BFCH) je poskytnout studentům detailní fyzikálně chemický pohled na biologické systémy a procesy. Výukové bloky N BFCH se zaměřují na nejmodernější poznatky v daném oboru a systematicky navazují na základní informace získané v bakalářském studiu. Důraz je kladen na prohloubení znalostí jak v oblasti teoretických, tak i experimentálních metod výzkumu biologických systémů odrážejících vztah struktury a funkce biomolekul.

Úspěšný absolvent je schopen

  • chápat fyzikálně-chemickou podstatu biologických procesů v širších souvislostech;
  • zvládnout moderní metody výzkumu na rozhraní fyziky, chemie i biologie;
  • navrhovat a studovat biomolekuly se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi;
  • aplikovat nové biofyzikální přístupy ve výzkumu i v praxi (biotechnologie, biomedicína);
  • prezentovat a interpretovat výsledky vědecké práce v rodném i v anglickém jazyce;

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia Biofyzikální chemie budou mít široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích orientovaných na základní výzkum, ale i ve vývojových a provozních laboratořích s vazbou na zdravotnictví, farmacii či potravinářství. Nejlepší absolventi budou též připraveni pro výzkum v rámci doktorského studia fyzikální nebo strukturní chemie se zaměřením na biologické systémy.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Biofyzikální chemie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující a podrobnější informace jsou na stránkách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info