Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studijní obor Výtvarná výchova pro základní a střední školy je zásadní oporou rozvoje kreativního myšlení. Hlavním cílem je směřovat k vyváženému rozvoji praktických výtvarných aktivit uměleckého charakteru s teoretickými poznatky z oboru dějin umění, výtvarné teorie i výtvarných technologií. Vyučovací předměty i další práce katedry jsou koncipovány tak, aby studium současně rozvíjelo koordinační, kurátorské a organizační kompetence, díky nimž je absolvent schopen kvalitně a na profesionální úrovni prezentovat výsledky výtvarné práce ve výuce, zejména na úrovni středoškolské.

Koncepce studia se současně snaží rozvíjet dlouhodobá specifika brněnského pracoviště, které se zaměřuje na problematiku zprostředkování umění a rozvíjení schopností pedagoga pracovat s dětmi a středoškolskými studenty přímo v galerii před uměleckými originály. Studium tak nabízí komplexní odbornou cestu k rozvoji kreativity, metodické práce i vlastní autorské umělecké činnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikace vyvážené proporce praktických dovedností a teoretických znalostí i metodologických a metodických zkušeností;
  • se samostatně rozhodovat o vhodnosti a charakteru využívaných uměleckých procesů a výtvarných činností a přiměřeně k věku;
  • používat zkušenosti z kontaktu s uměleckými díly a dokáže živým a srozumitelným způsobem své svěřence vést k zájmu o kulturu a umění;
  • orientovat se v aktuálním umění s osobním zájmem a nabízet žákům a studentům přístupové cesty k vlastní tvorbě i k získáváním navazujících zážitků i teoretických a historických poznatků.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele výtvarné výchovy na základní a střední škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z výtvarného oboru. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu výtvarné výchovy na základních školách i specifiky škol středních a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Vizuální tvorba

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Uchazeči vykonají zkoušku z výtvarné výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení
1199

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Výtvarná výchova

Termín konání zkoušky: 22. 5. 2017 - 5. 6. 2017. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info