Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studijní obor Výtvarná výchova pro základní a střední školy je zásadní oporou rozvoje kreativního myšlení. Hlavním cílem je směřovat k vyváženému rozvoji praktických výtvarných aktivit uměleckého charakteru s teoretickými poznatky z oboru dějin umění, výtvarné teorie i výtvarných technologií. Vyučovací předměty i další práce katedry jsou koncipovány tak, aby studium současně rozvíjelo koordinační, kurátorské a organizační kompetence, díky nimž je absolvent schopen kvalitně a na profesionální úrovni prezentovat výsledky výtvarné práce ve výuce, zejména na úrovni středoškolské.

Koncepce studia se současně snaží rozvíjet dlouhodobá specifika brněnského pracoviště, které se zaměřuje na problematiku zprostředkování umění a rozvíjení schopností pedagoga pracovat s dětmi a středoškolskými studenty přímo v galerii před uměleckými originály. Studium tak nabízí komplexní odbornou cestu k rozvoji kreativity, metodické práce i vlastní autorské umělecké činnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikace vyvážené proporce praktických dovedností a teoretických znalostí i metodologických a metodických zkušeností;
  • se samostatně rozhodovat o vhodnosti a charakteru využívaných uměleckých procesů a výtvarných činností a přiměřeně k věku;
  • používat zkušenosti z kontaktu s uměleckými díly a dokáže živým a srozumitelným způsobem své svěřence vést k zájmu o kulturu a umění;
  • orientovat se v aktuálním umění s osobním zájmem a nabízet žákům a studentům přístupové cesty k vlastní tvorbě i k získáváním navazujících zážitků i teoretických a historických poznatků.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele výtvarné výchovy na základní a střední škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z výtvarného oboru. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu výtvarné výchovy na základních školách i specifiky škol středních a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Uchazeči vykonají zkoušku z výtvarné výchovy, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Zkouška z výtvarné výchovy

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c843

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info