Business Management

Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia tohoto programu je hlubší pochopení účelu a fungování podnikatelské sféry, zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí s oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností. Komplex získaných znalostí a dovedností tak tvoří vrcholového manažera schopného obsáhnout všechny podstatné stránky fungování podniku se schopností správně a efektivně řídit podnik.

Praxe

Studium nevyžaduje povinnou praxi studentů v podnicích a tuto oblast ponechává na iniciativě studentů. ESF MU nicméně stáže aktivně podporuje – studenti mají možnost zapsat si předmět Praxe a případně i využít předjednaných pozic v podnicích. V rámci tohoto předmětu je zpravidla třítýdenní praxe ohodnocena kredity, nicméně nezakládá nárok na omluvu z povinných součástí výuky předmětů. Další možností jsou zahraniční pracovní stáže realizované prostřednictvím programu Erasmus+.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/en/admissions/masters-studies/field-of-study/business-management

Uplatnění absolventů

Absolventi mají takové manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti, efektivní vedení porad, účinné motivování spolupracovníků, umění jednání s lidmi a rozvíjení všeobecné komunikační schopnosti, což jim umožňuje zastávat vedoucí manažerské pozice.

Díky specializovanému zaměření studovaných předmětů se absolventům oboru otevírá možnost realizace v komerčních podnicích obecně (např. na pozicích vyššího managementu), nebo jeho specializovaných úsecích (např. nákup, marketing, obchod apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podniko-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim obor Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím povinně volitelných bloků. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského) umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků (především) a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu programu.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 15. 12. 2020 – 15. 4. 2021)

Our Master's degree programmes are open to students holding a Bachelor's or equivalent degree. Applicants must have a good command of the English language. Please see http://www.econ.muni.cz/how-to-apply for complete information on how to apply or contact admission@econ.muni.cz. For application process, the applicant needs to attach the following documents to the e-application: 1. Complete e-application form - online in Masaryk University Information System 2. Personal data form 3. Curriculum Vitae 4. Certified copy of Bachelor's diploma 5. Certified copy of Final transcript 6. Statement of purpose 7. English language certificate All application materials must be in English or in Czech.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 500 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info