Public Finance and Economics

Rozumět věcem veřejným je skvělá „správa“

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Public Finance and Economics je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Nedílnou součástí oboru je problematika veřejných politik, zejména pak hodnocení jejich redistribučních dopadů a vlivů na efektivnost veřejného a soukromého sektoru.

Praxe

Povinná praxe není součástí studijního programu.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/en/admissions/masters-studies/field-of-study/public-economics-and-administration

Uplatnění absolventů

Absolventi přebírají řídící funkce v regionálních a obecních správních orgánech, vládních agenturách, obecních společnostech a evropských institucích. Mohou se věnovat kariéře v soukromém nebo neziskovému sektoru, kde pracují jako ředitelé, fundraiseri, odborníci na PR a komunikaci, projektoví manažeři a ekonomové.

Absolventi najdou uplatnění v oblastech jako jsou zaměstnanost a sociální zabezpečení, zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura, tělesná kultura a sport. Uplatnění najdou i jako ekonomové odborně připravení pro sféru bydlení a technické infrastruktury, jakož i pro celou oblast veřejné správy. Mohou se dobře uplatnit i ve sféře správy daní a cla.

Studenti tohoto programu jsou připravováni zejména pro výkon ekonomických a administrativních profesí ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru. Rozvoj kritického myšlení a schopnosti evaluace veřejných politik z nadnárodního pohledu vytváří dále předpoklady pro zaměstnání v organizacích zabývajících se výzkumem veřejného sektoru nebo v zájmových organizacích ovlivňujících podobu veřejných politik.

Podmínky přijetí

Our Master's degree programmes are open to students holding a Bachelor's or equivalent degree. Applicants must have a good command of the English language. Please see http://www.econ.muni.cz/how-to-apply for complete information on how to apply or contact admission@econ.muni.cz. For application process, the applicant needs to attach the following documents to the e-application: 1. Complete e-application form - online in Masaryk University Information System 2. Personal data form 3. Curriculum Vitae 4. Certified copy of Bachelor's diploma 5. Certified copy of Final transcript 6. Statement of purpose 7. English language certificate All application materials must be in English or in Czech.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 500 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info