Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Integration through education.

Představení studijního programu

Magisterský program „Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrád Perspective European Governance“ si klade za cíl detailní seznámení s problematikou mezinárodních vztahů, především v kontextu střední a východní Evropy, s problematikou politických systémů, transformace politických režimů, ekonomické transformace a bezpečnosti v regionu, s užším zaměřením na země Visegrádské skupiny. Kombinuje poznatky a přístupy ekonomie, práva a politologie a snaží se též o seznámení studentů pocházejících z různých zemí (nejen ze států V4) s kulturou a historií těchto jednotlivých zemí, v nichž budou postupně absolvovat svoje studium

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Ti nejlepší absolventi magisterského studijního programu mezinárodních vztahů budou připraveni nastoupit do doktorského studia (po splnění podmínek přijetí) v programu nebo blízkých disciplín v ČR, dalších zemích V4 i v širším zahraničí.

Chcete vědět víc?

https://visegradstudies.eu/

http://www.fss.muni.cz/admission/master_studies/international_relations_visegrad_perspective

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na