Aplikovaná a environmentální geologie

Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě

Představení studijního programu

Program Aplikovaná a environmentální geologie je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi týkající se environmentální geologie, hydrogeologie a inženýrské (stavební) geologie a geologie ložiskové. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou. Výuka oboru zahrnuje specializaci na zmíněné aplikované obory, praktický kurz, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Praxe

Studenti absolvují praktickou výuku podle vlastní volby předmětů, povinná je týdenní praxe.

Uplatnění absolventů

Předpokládá se, že většina absolventů najde uplatnění zejména ve specializovaných geologických firmách, dále též v institucích zabývajících se uplatňováním geologických poznatků v praxi (odbory životního prostředí, apod.).

Podmínky přijetí

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky daného oboru.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Část absolventů může pokračovat v doktorském studiu.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info