Fyzika

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Studium navazujícího magisterského programu Fyzika vám umožní dále prohloubit už získané obecné fyzikální a/nebo matematické vzdělání ve specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Velkou pozornost budete věnovat přípravě své diplomové práce. V jejím rámci se zapojíte do řešení aktuálních vědeckých problémů a také se naučíte strukturovaně a kriticky psát a předávat tak výsledky své práce dál. Pro experimentálně zaměřené diplomové práce je k dispozici unikátní společná laboratoř MU a VUT umístěná v areálu CEITEC VUT.

Chcete-li získat nebo prohloubit své fyzikální a matematické vzdělání, nacházíte se na správném místě. Otevřeme vám cestu ke skutečnému porozumění základním pojmům fyziky a umožníme vám zorientovat se v hlavních oblastech moderní fyziky, jako je obecná teorie relativity, kvantová fyzika nebo statistická fyzika a termodynamika. Stejně tak budeme společně budovat vaše schopnosti samostatně řešit fyzikální problémy s využitím matematických nástrojů.

Rovněž vám pomůžeme dále rozvíjet vaše experimentální dovednosti. Rozvineme i vaši schopnost analyzovat experimentální data, posuzovat jejich spolehlivost a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. Osvojíte si tak způsob uvažování založený na vědecké metodě, nutný v přírodních i jiných vědách, ovšem potřebný a užitečný i jinde.

Výuka u nás probíhá formou přednášek, seminářů, individuálních a skupinových konzultací, doprovodných cvičení, praktických (laboratorních) cvičení, ale v podstatné míře také samostatným studiem.

V rámci přípravy diplomové práce se zapojíte do výzkumu v některé z mnoha oblastí fyziky etablovaných na Masarykově univerzitě. Patří mezi ně např. problematika superstrun, fyzika dokonalých čoček a neviditelných plášťů, astrofyzika vysokých energií, fyzika proměnných hvězd, fyzika plazmatu včetně aplikovaného výzkumu plazmových úprav povrchů látek, fyzika nanostruktur, fyzika polovodičů a další.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Máte zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým použitím fyziky, například v základním nebo průmyslovém výzkumu?
  • Láká vás pochopení toho, jak příroda a vesmír funguje?
  • Počítáte s tím, že studium fyziky je náročné a vyžaduje ochotu osvojit si potřebný matematický aparát a schopnost programovat?
  • Vystudovali jste bakalářský program se zaměřením na fyziku, matematiku, informatiku, popř. jiné přírodní vědy?

Odpovídáte kladně? Tak si podejte přihlášku a my se na vás už teď budeme těšit!

Praxe

Odborná praxe ve firmách a různých dalších institucích patří mezi volitelné předměty. Můžete získat zkušenosti z 80 a/nebo 40 hodin praxe, záleží jen na vás, kterou variantu zvolíte. Mezi významné společnosti, se kterými spolupracujeme, patří brněnský Honeywell, Super Hard Materials v Šumperku nebo BVT Technologies. Dále můžete stáže absolvovat v některém z ústavů Akademie věd ČR a SR nebo na hvězdárně či observatoři.

Chcete vědět víc?

http://www.physics.muni.cz

Uplatnění absolventů

Vzhledem k univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání najdete uplatnění v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem. Stejně tak se budete moci uplatnit i v profesích mimo obor, kde budete moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost je kombinovat, která je v rámci našeho programu Fyzika rozvíjena.

Naši absolventi navazujícího magisterského studijního programu našli uplatnění například ve firmách Thermo Fischer Scientific (Brno a Portland, USA), Tescan (Brno), Honeywell (Praha a Brno), On Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm) nebo Super Hard Materials (Šumperk).

Podmínky přijetí

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: