Fyzika

Představení studijního programu

Studium navazujícího magisterského programu Fyzika vám umožní dále prohloubit už získané obecné fyzikální a/nebo matematické vzdělání ve specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Velkou pozornost budete věnovat přípravě své diplomové práce. V jejím rámci se zapojíte do řešení aktuálních vědeckých problémů a také se naučíte strukturovaně a kriticky psát a předávat tak výsledky své práce dál. Pro experimentálně zaměřené diplomové práce je k dispozici unikátní společná laboratoř MU a VUT umístěná v areálu CEITEC VUT.

Chcete-li získat nebo prohloubit své fyzikální a matematické vzdělání, nacházíte se na správném místě. Otevřeme vám cestu ke skutečnému porozumění základním pojmům fyziky a umožníme vám zorientovat se v hlavních oblastech moderní fyziky, jako je obecná teorie relativity, kvantová fyzika nebo statistická fyzika a termodynamika. Stejně tak budeme společně budovat vaše schopnosti samostatně řešit fyzikální problémy s využitím matematických nástrojů.

Rovněž vám pomůžeme dále rozvíjet vaše experimentální dovednosti. Rozvineme i vaši schopnost analyzovat experimentální data, posuzovat jejich spolehlivost a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. Osvojíte si tak způsob uvažování založený na vědecké metodě, nutný v přírodních i jiných vědách, ovšem potřebný a užitečný i jinde.

Výuka u nás probíhá formou přednášek, seminářů, individuálních a skupinových konzultací, doprovodných cvičení, praktických (laboratorních) cvičení, ale v podstatné míře také samostatným studiem.

V rámci přípravy diplomové práce se zapojíte do výzkumu v některé z mnoha oblastí fyziky etablovaných na Masarykově univerzitě. Patří mezi ně např. problematika superstrun, fyzika dokonalých čoček a neviditelných plášťů, astrofyzika vysokých energií, fyzika proměnných hvězd, fyzika plazmatu včetně aplikovaného výzkumu plazmových úprav povrchů látek, fyzika nanostruktur, fyzika polovodičů a další.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Máte zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým použitím fyziky, například v základním nebo průmyslovém výzkumu?
  • Láká vás pochopení toho, jak příroda a vesmír funguje?
  • Počítáte s tím, že studium fyziky je náročné a vyžaduje ochotu osvojit si potřebný matematický aparát a schopnost programovat?
  • Vystudovali jste bakalářský program se zaměřením na fyziku, matematiku, informatiku, popř. jiné přírodní vědy?

Odpovídáte kladně? Tak si podejte přihlášku a my se na vás už teď budeme těšit!

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Odborná praxe ve firmách a různých dalších institucích patří mezi volitelné předměty. Můžete získat zkušenosti z 80 a/nebo 40 hodin praxe, záleží jen na vás, kterou variantu zvolíte. Mezi významné společnosti, se kterými spolupracujeme, patří brněnský Honeywell, Super Hard Materials v Šumperku nebo BVT Technologies. Dále můžete stáže absolvovat v některém z ústavů Akademie věd ČR a SR nebo na hvězdárně či observatoři.

Uplatnění absolventů

Vzhledem k univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání najdete uplatnění v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem. Stejně tak se budete moci uplatnit i v profesích mimo obor, kde budete moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost je kombinovat, která je v rámci našeho programu Fyzika rozvíjena.

Naši absolventi navazujícího magisterského studijního programu našli uplatnění například ve firmách Thermo Fischer Scientific (Brno a Portland, USA), Tescan (Brno), Honeywell (Praha a Brno), On Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm) nebo Super Hard Materials (Šumperk).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Jako absolventi magisterského programu Fyzika budete připraveni pokračovat v některém z doktorských studijních programů v oblasti Fyzika popř. i jiných přírodních věd nebo Matematika a Informatika, které Masarykova univerzita nabízí. Případně můžete začít kariéru jako doktorandi na některé univerzitě v zahraničí. Naši absolventi uspěli například na americké univerzitě UC Berkeley v Kalifornii, Perimeter Institute v Kanadě, stejně jako na mnoha evropských univerzitách (kromě Vídně a Linze v Rakousku také např. v Lausanne ve Švýcarsku, nebo v Leuvenu v Belgii), nebo v německých institutech Maxe Plancka.

Chcete vědět víc?

http://www.physics.muni.cz

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: