Učitelství fyziky pro střední školy

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Představení studijního programu

Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

Praxe

Součástí studia jsou dvě průběžné pedagogické praxe z fyziky s jedna souvislá oborově nespecifická praxe. Pedagogickou praxi z fyziky 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi z fyziky 2 a Souvislou pedagogickou praxi pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

Předměty přímé praxe v prostředí střední školy jsou doplněny předmětem Reflexe praxe a dvousemestrálním předmětem Reflektivní seminář. Tyto doplňkové předměty poskytují okamžitou bezprostřední reflexi na didaktický výkon studenta a dění na střední škole.

Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s daty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

Podmínky přijetí

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Sdružené studium

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu. Nejvhodnějším je obor Obecné otázky fyziky.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info