Učitelství fyziky pro základní školy

Dobrý učitel fyziky na prvním místě.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Cílem studia studijního programu Učitelství fyziky pro základní školy je připravit vás k práci plně kvalifikovaného učitele fyziky na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z fyziky a didaktiky fyziky. Vytvoříte si postoj k dalšímu samostudiu ve fyzice a didaktice fyziky v rámci profesního celoživotního vzdělávání.

Během studia vás čeká syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba nových znalostí a dovedností v didaktice fyziky.

Rozšíříte si odborné znalosti základního kurzu fyziky a v oborové didaktice se budete soustředit na problematiku základních didaktických znalostí. V didaktice přírodních věd se pak budete věnovat integraci didaktiky fyziky s ostatními přírodovědnými obory.

Je studium programu pro vás?

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem. Tento studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla v sobotu, příp. v pátek (společný základ) a to obvykle jednou za 14 dní během semestru.

Praxe

Na praxích si osvojíte profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele. Seznámíte se s rolemi, do nichž jako učitelé budete vstupovat a uvědomíte si vlastní profesní potřeby. Postupně budete přebírat odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů (praxí a reflexí).

Seminář k učitelské praxi si zapisujete během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru). Cílem je poskytnout vám prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a prohloubit tak reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

Systém praxí je studenty i provázejícími učiteli pravidelně evaluován pomocí uzavřených i otevřených otázek. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent získáte plnou kvalifikaci v souladu s § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, včetně pozdějších novelizací.

Studium vás připraví na práci učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Fyzika jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Mimoto budete kvalifikováni pro působení v mimoškolních institucích.

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství fyziky pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info