Čínská studia

Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 5.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR). 

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se čínsky a nejste dost spokojeni s dosavadními znalostmi?
 • Chcete detailně poznat problematiku Číny?
 • Zajímá vás práce s lidmi a výzkum v terénu?
 • Nebojíte se náročného studia?

Souhlasně přikyvujete? Pak jsou Čínská studia ta správná volba pro pokračování vašeho vzdělání na magisterském stupni!

Praxe

Praxe během studia nejsou povinné, ovšem získání praktických zkušeností například při tlumočení je vítané. Pokud během semestru probíhají veletrhy, nebo přijíždějí čínské a taiwanské delegace, škola podporuje účast studentů.

Chcete vědět víc?

http://cinskastudia.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi budou odborníky na současnou čínskou politiku, společnost a různé kulturní aspekty, kteří ovládají mluvenou i psanou moderní čínštinu a mají cenné zkušenosti z dlouhodobého pobytu v čínském prostředí. S touto kvalifikací je budou vyhledávat společnosti, které obchodují nebo jinak spolupracují s Čínou. Pokud se zaměřují na jazyk, mohou překládat nebo vyučovat.  Mnoho absolventů nachází uplatnění přímo v Asii.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2022.

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní oborová zkouška. O přijetí uchazečů rozhodne přijímací komise na základě dodaných materiálů. Jedná se o tyto podklady k přijímacímu řízení:

 • 1) výpis studijních výsledků (známek) v bakalářském programu v pdf;
 • 2) odkaz na adresu, odkud je možné stáhnout bakalářskou diplomovou práci včetně posudků vedoucího a oponenta. Pokud není možné práci a posudky stáhnout, uchazeč je dodá v pdf;
 • 3) stručný motivační dopis (1 stránka, max. 2).
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. 2022. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Web Semináře čínských studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hodnocení přijímací zkoušky: bakalářská práce – max. 40 bodů, výpis známek – max. 40 bodů, motivační dopis – max. 20 bodů (celkem 100 bodů). Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Čínská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info