Geometrie

Popis oboru

Studijní obor Geometrie je zaměřen na studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie. Významnou roli hraje téma diplomové práce. To určuje nejen výběr volitelných kurzů, ale především směr samostatného studia speciálních partií výše uvedených disciplin. Cílem studia je seznámit studenty se základními pojmy a metodami oborů souvisejících s moderní diferenciální geometrií. Kromě těchto širších základů bude mít absolvent hlubší znalosti oboru své diplomové práce.

Absolventi jsou vzděláni v problematice základních i pokročilých disciplín klasické matematické analýzy, algebry, geometrie a topologie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatného a tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů;
  • používat rozvinuté abstraktní myšlení, geometrickou představivost a koncepční myšlení;
  • samostatné vědeckovýzkumné práce v abstraktních i aplikovaných matematických oborech a jejich specializovaných zaměřeních;
  • rozumět základním pojmům a metodám oborů souvisejících s moderní diferenciální geometrií.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky matematiky s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně v ústavech AVČR, na vysokých školách i v institucích využívajících aplikovaných matematických metod.

Uplatní se dobře zejména v základním výzkumu, ve výuce na vysokých školách, při vytváření geometrických modelů v technických a přírodovědných oborech, při tvorbě softwaru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info