Algebra a diskrétní matematika

Popis oboru

Posláním tohoto magisterského oboru je vzdělávání matematických

odborníků s velmi rozvinutým abstraktním myšlením.

Je určen zejména pro studenty, kteří neradi přejímají znalosti bez

hlubšího pochopení podstaty a souvislostí.

Obor je zaměřen na moderní odvětví algebry a diskrétní matematiky,

včetně aplikací v teoretické informatice.

Při výuce je důraz kladen na formálně přesné vyjadřování. Studium je

koncipováno tak, aby kromě širších základů celého odvětví student dosáhl

hlubších znalostí v jedné konkrétní disciplíně dle vlastního výběru.

Při studiu této disciplíny je typický blízký kontakt s vědeckým

týmem, který se daným oborem zabývá.

Absolvováním oboru tak získá student jasnou představu, zda se má v budoucnu věnovat výzkumu, nebo přejít do praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • objasnit zásadní výsledky z algebry a diskrétní matematiky;
  • rozpoznat obecný algebraický koncept v jiných matematických disciplínách;
  • používat formální matematický jazyk k vyjadřování ideí;
  • sepsat formální matematický text;
  • vytvářet korektní matematické důkazy.

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá pokročilé metody algebry a diskrétní matematiky. Může se dobře uplatnit v základním výzkumu a ve výuce na vysokých školách. Může se i profilovat směrem k informatice a být připraven k uplatnění v praxi, například při vytváření matematických modelů, použití kombinatorických algoritmů a tvorbě softwaru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Algebra a diskrétní matematika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info