Matematika s informatikou

Popis oboru

Posláním oboru Matematika s informatikou je příprava odborníků schopných používat svoje znalosti matematiky a teoretické informatiky v praxi, při návrhu a analýze počítačových systémů a programů. V rámci studia jsou studenti uvedeni do základů informatických disciplín a hlouběji se seznámí s matematickými disciplínami, které v informatice nacházejí uplatnění. Důraz je přitom kladen na ovládnutí znalostí a technik potřebných pro samostatnou tvorbu a teoretickou analýzu algoritmů založených na pevných matematických základech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • posuzovat architekturu počítačových systémů;
  • konstruovat efektivní algoritmy;
  • vysvětlit ideje pomocí matematického formalismu;
  • navrhovat počítačové programy vyžadující hlubší teoretické znalosti;
  • koncepčně přistupovat k řešení problémů v multidisciplinárních oborech;
  • rychle si osvojovat nové poznatky a metody.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní dobře především tam, kde je potřeba týmová práce na hranicích jednotlivých oborů, zejména v základním a aplikovaném výzkumu, při tvorbě matematických modelů a softwaru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info