Učitelství matematiky pro střední školy

Popis oboru

Cílem studia je vzdělat středoškolské učitele matematiky. Toto studium je nabízeno absolventům bakalářského studia "Matematika se zaměřením na vzdělávání". Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby matematického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

Úspěšný absolvent je schopen

  • učit matematiku na středních školách;
  • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
  • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
  • používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj;
  • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou matematiky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení
1256

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info