Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Popis oboru

Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole, zejména z geometrie, zobrazovacích metod, oblasti počítačové geometrie a grafiky. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele deskriptivní geometrie. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v řadě disciplín geometrie, deskriptivní geometrie včetně aplikací, počítačové geometrie a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě geometrických disciplín.

Úspěšný absolvent je schopen

  • pracovat jako středoškolský učitel deskriptivní geometrie na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi;
  • aplikovat zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole, zejména z geometrie, zobrazovacích metod, oblasti počítačové geometrie a grafiky.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info