Fyzika kondenzovaných látek

Popis oboru

Cílem oboru je poskytnout studentům pevné teoretické i experimentální zázemí v klasické i moderní problematice kondenzovaných látek a připravit je pro profesi fyzika v této preferované výzkumné oblasti. Absolvent získává všeobecné vzdělání v oboru experimentální a teoretické fyziky kondenzovaných látek. Seznamuje se se strukturou krystalů kovů, polovodičů a izolátorů a s defekty a příměsemi v nich. Prochází systematickou výchovou v oblasti mikroskopických modelů elektronové a kmitové struktury. Specializovaná výuka fyziky kondenzovaných látek je zaměřena jak na objemové polovodivé a supravodivé materiály, tak i na tenkovrstevné systémy a nízkorozměrné kvantové struktury. Absolvent se seznamuje se základními technologiemi růstu krystalů a depozice tenkých vrstev. Kursy analytických metod pokrývají především rentgenovou strukturní analýzu, měření elektrických vlastností, optickou spektroskopii a elipsometrii v širokém spektrálním oboru od daleké infračervené do ultrafialové oblasti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využít znalostí zákonů neživé přírody, zejména mikrosvěta;
  • tyto znalosti rozšiřovat a prohlubovat;
  • samostatně řešit odpovídající úkoly v teoretickém, experimentálním i aplikovaném fyzikálním výzkumu.

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění jako samostatní tvůrčí pracovníci v akademických institucích zaměřených na základní i aplikovaný výzkum, nebo ve výzkumných, vývojových a výrobních sekcích firem. Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzika kondenzovaných látek


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info