Fyzika plazmatu

Popis oboru

Cílem tohoto oboru je seznámit poměrně zevrubně studenty s teoretickými i experimentálními základy fyziky plazmatu. Nedílnou součástí je i seznámení s moderní vakuovou technikou, obvodovou a mikrovlnnou elektronikou. Absolvent zvládl teoretickou a experimentální přípravu v oblasti fyziky plazmatu, diagnostiky plazmatu, vakuové fyziky a techniky, mikrovlnné techniky, obvodové elektroniky a optoelektroniky. Diagnostické metody zahrnují zejména optickou a hmotnostní spektroskopii, sondovou a mikrovlnnou diagnostiku. Je dobře obeznámen rovněž s moderními metodami plazmového a plazmochemického opracování povrchů (umělé hmoty, textil, ...), nanášení tenkých vrstev tvrdých, supertvrdých i polymerních materiálů a současnými metodami diagnostiky vlastností depozitů. Ovládá problematiku statistického zpracování výsledků měření a řízení experimentu počítačem. Vzhledem k povaze studia získá i hardwarové znalosti (instalace a opravy hardware, sítí atd.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • navrhnout a provádět experimenty ve fyzice plazmatu a plazmochemii;
  • analyzovat experimentální výsledky a dle nich upravit experiment;
  • má znalosti rozmanitých fyzikálních a diagnostických metod;
  • umí pracovat s experimentálními a měřícími přístroji a interpretovat naměřené výsledky;
  • identifikovat a řešit fyzikální problémy v rozmanitých oblastech vědy a výroby;
  • je si vědom enviromentálních aspektů výzkumu a výroby;
  • pochopit a řídit se etickými zásadami ve vědeckém výzkumu.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto oboru bude připraven jak pro práci v akademickém výzkumu, tak i pro práci ve výzkumu a vývoji technologického charakteru v průmyslových podnicích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzika plazmatu


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info