Teoretická fyzika a astrofyzika

Popis oboru

Cílem studia v tomto oboru je prohloubit fyzikální vzdělání nejnadanějších absolventů bakalářského programu Fyzika a rozšířit je právě o schopnost tvůrčího použití pokročilých metod matematiky a matematické fyziky. Součástí oboru jsou dva studijní směry: Astrofyzika, zaměřená především na vzdělávání v oblasti fyzikální problematiky chování vesmírných objektů, a Teoretická fyzika, zaměřená na vzdělávání v oblasti problematiky makro- i mikrosvěta - kvantovou mechaniku, kvantovou teorii pole, teorii strun a obecnou teorii relativity.

Program směřující k získání vzdělání splňujícího současné požadavky profese fyzika, kvalifikovaného především pro samostatný vědecký výzkum ve specializovaných fyzikálních oborech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat hlubokou obeznámenost s fundamentálními zákony reálného světa;
  • samostatně řešit komplexní úkoly v oblasti teoretického, experimentálního i aplikovaného fyzikálního výzkumu;
  • používat standardní i moderní laboratorní a měřicí metody;
  • rutinně provádět úkony v oblasti matematického kalkulu v bezprostřední vazbě na řešení problémů aplikačního rázu.

Uplatnění absolventů

Absolvent směru Astrofyzika může též působit jako vedoucí odborný pracovník na lidových hvězdárnách a planetáriích, kde svou kvalifikaci využije ke vzdělávání veřejnosti i pracovníků těchto organizací. Absolvent směru Teoretická fyzika získá solidní základ v kvantové mechanice, kvantové optice, optice nabitých částic a moderní kvantové teorii (strunová teorie, kvantová teorie gravitace), na kterém může úspěšně stavět ve své další práci. Je dostatečně připraven na samostatný vědecký výzkum v našich či zahraničních institucích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teoretická fyzika a astrofyzika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info