Učitelství fyziky pro střední školy

Popis oboru

Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele fyziky pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • učit fyziku na středních školách;
  • provádět fyzikální experimenty, a to zejména demonstrační experimenty jako doplněk výkladu, a školní laboratorní pokusy;
  • realizované experimenty výstižně a fyzikálně správně komentovat;
  • formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit;
  • zasadit jednotlivá témata do historického, společenského a environmentálního kontextu;
  • používat dostupné informační zdroje pro vyhledání potřebných informací, sledovat vývoj disciplíny a v přiměřené míře je aplikovat ve výuce;
  • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
  • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
  • používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj;
  • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s daty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení
1256

Výsledek přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Viz studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info