Učitelství chemie pro střední školy

Popis oboru

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Kromě pokročilých teoretických a praktických odborných poznatků studenti absolvují odborné pedagogické a didaktické předměty, zejména didaktiku chemie a souvislou pedagogickou praxi na střední škole pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně provádět chemické experimenty a analyzovat jejich výsledky;
  • účelně používat zdroje chemických informací;
  • odhalovat a řešit chemické problémy v různých oblastech lidské činnosti;
  • bezpečně nakládat s chemickými látkami a dohlížet nad jejich použitím u chemické i laické veřejnosti;
  • si uvědomovat historické, společenské a environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby;
  • navrhovat vhodné didaktické pomůcky pro vysvětlení chemických konceptů a teorií laické veřejnosti;
  • volit vhodné a správné metody k testování a vyhodnocování výukového procesu.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství chemie pro střední školy


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info