Geologie pro kombinaci s archeologií

Popis oboru

Specializovaný obor Geologie s archeologií je založen na znalostech uchazeče v geologických oborech potřebných pro archeologický výzkum, jako paleontologie, stratigrafie, mineralogie, petrologie, regionální geologie, geologie kvartéru a krasologie s osteologií.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatného a tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů;
  • vysvětlit a používat geologickou terminologii v logickém kontextu a odvozovat nové informace;
  • poznávat základní minerály, horniny a fosílie používané v pravěku, interpretovat je z geologického hlediska na navrhovat vhodné analytické metody;
  • používat geologické metody výzkumu včetně geologické dokumentace archeologických lokalit;
  • samostatně řešit archeologické problémy s použítím geologických metod.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně v ústavech archeologické památkové péče, v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR a dalších archeologických institucích, Českém geologickém ústavu, ve školství, na odborech kultury nebo životního prostředí či v muzeích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info