Učitelství přírodopisu pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studiem magisterského stupně Učitelství přírodopisu pro ZŠ absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jednak jako učitel předmětu Přírodopis na ZŠ, jednak jako učitel předmětu Biologie na nižším stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech svého aprobačních oboru (znalosti obsahu) Přírodopis. Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace (viz tab. 1) a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity.

Úspěšný absolvent je schopen

  • má odborné teoretické i praktické znalosti a dovednosti učitelství oboru Přírodopis (ve všech dílčích disciplínách - neživá příroda, botanika, zoologie, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie), pedagogika, psychologie;
  • umí realizovat různé postupy a techniky biologické práce včetně mikroskopování;
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti žáků ve vzdělávacím procesu;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Učitel pro základní školy všeobecně vzdělávacího předmětu Přírodopis na ZŠ a Biologie nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství přírodopisu pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info