Mezinárodní vztahy

Popis oboru

Obor Mezinárodní vztahy seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů, důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů zejména se zaměřením na oblast teorie konfliktu, odstrašování, geopolitiku, mezinárodní politickou ekonomii a filozofii vědy. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zhodnotit moderní teorie mezinárodních vztahů;
  • interpretace dějin mezinárodních vztahů;
  • analyzovat dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a společenskou);
  • kritické reflexe zahraniční politiky států a mezinárodní politiky ve vybraných regionech;
  • aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích.

Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací (na prvním místě v institucích Evropské unie), a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mezinárodní vztahy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška (otevřené otázky) se koná v lednu - únoru 2019. Upozorňujeme, že ve stejnou dobu bude probíhat přijímací zkouška do oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Doporučená literatura

Armstrong, David E.; Lloyd, Lorna; Redmond, John (1996): From Versailles To Maastricht. International Organisation in the 20th Century. Basingstoke: Palgrave, s. 9-13. Asmus, Ronald D. (2002): Opening NATO's Door. How the Alliance Remade Itself for a New Era. New York: Columbia University Press. Asmus, Ronald D.; Kugler, Richard L. ; Larrabee, F. Stephen (1993): Building a New NATO. Foreign Affairs 72: 4. Baylis, John, Smith, Steve (1999): The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press. Burchill, Scott; Linklater, Andrew (2001): Theories of International Relations. London: Palgrave. Dančák, Břetislav (2006): Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi. In: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Eds. Vít Dočkal; Petr Fiala; Petr Kaniok; Markéta Pitrová. Brno: MPÚ, s. 77-88. Dančák, Břetislav; Hloušek, Vít (2006): The Concept of Leadership in Central Europe: Discussing the Austrian and Polish Cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 35: 2. Dančák, Břetislav; Mareš, Miroslav (2000) (eds.). Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Brno: MPÚ. Doyle, Michael W.(1999): Liberalism and World Politics, In International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, Eds. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi. Boston: Allyn and Bacon. Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. Goldstein, Joshua S. (2001), International Relations. New York: Pearson. Goldstein, Avery (2000).: Deterrence and Security in 21st Century: China, Britain, France, and the Enduring Legacy of the Nuclear Revolution. Stanford: Stanford University Press, s. 111-138. Guzzini, Stefano (2004): Realismus v mezinárodních vztazích a v mezinárodní politické ekonomii. Brno: Barrister and Principal. Hloušek, Vít; Pavlačík, Zbyněk. (2004) (eds.): Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno – Ostrava : Mezinárodní politologický ústav MU a Jagello. Hocking, Brian, Smith, Michael (1995): World Politics. London: Longman. Hollis, Martin, Smith, Steve, Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno 2000. Kennedy, Paul (1996): Vzestup a pád velmocí. Praha: NLN, s. 102 – 150, 150 – 179, 307 – 336, 478 – 500. Kissinger, Henry A. (1999): Umění diplomacie. Praha: Prostor, s. 53 – 75, 77 – 102, 141 – 173, 175 – 209, 229 – 257, 403 – 433, 797 – 840. Kotyk, Václav a kol. (1997): Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. Praha: ÚMV, 1997. Kříž, Zdeněk (2006): Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Aplikace přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: IIPS. Kuchyňková, Petra.; Suchý, Petr (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005. Luňák, Petr (1997): Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri., s. 297 – 320. Mathers, Jenifer. G. (2000): The Russian Nuclear Shield from Stalin to Yeltsin. London: Macmillan Press, s. 125-174. Martinů, Jiří (2006): Izrael. In: Proliferace jaderných zbraní: Problémoví aktéři. Eds. Ondřej Rojčík; Petr Vilímek. Brno: MPÚ, s. 26-41. Moravcová, Dagmar; Bělina, Pavel; Pečenka, Marek (1994): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha: ISE, s. 23-35. Morgenthau, Hans J. (1978): Politics among Nations. New York: Alfred A. Knop. Nálevka, Vladimír (2000): Světová politika ve 20. století I. Praha: Aleš Skřivan ml., s.51 – 63, 92 – 102, s 111 – 132, 143 – 151. NSC 68: United States Objectives and Programs for National Security (April 14, 1950). Pick, Otto ; Handl, Vladimír (2004) (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: ÚMV. Plechanovová, Běla (2003): Úvod do mezinárodních vztahů. Výběr textů. Praha: ISE. Plechanovová, Běla; Fidler, Jiří (1997): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995. Praha: ISE, s. 1 – 204. Pšeja, Pavel (2005) (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPÚ. Rojčík, Ondřej; Petřík, Jaroslav: Indie a Pákistán. In: Proliferace jaderných zbraní: Problémoví aktéři. Eds. Ondřej Rojčík; Petr Vilímek. Brno: MPÚ, s. 42-67. Skřivan, Aleš (1999): Evropská politika. Praha: Aleš Skřivan ml. Suchý, Petr (2004): Reagan a říše zla. Brno: CDK Suchý, Petr (2007): Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie 1/2007. Suchý, Petr (2005): Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. Brno: MPÚ, s. 107-125. Suchý, Petr; Vilímek, Petr (2009): Britské a francouzské jaderné síly ve druhém jaderné věku. Mezinárodní vztahy 44: 1. Viotti, Paul R., Kauppi, Mark V. (2001): International Relations and World Politics, 2. vyd., Prentice-Hall, New Jersey. Vykoukal, Jiří; Litera, Bohuslav; Tejchman, Miroslav (2000): Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, s. 25-66. Vykoukal, Jiří a kol. (2003): Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán. Waisová, Šárka (2002): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Waltz, Kenneth N. (1979): Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill. Wohlstetter, Albert (1958): The Delicate Balance of Terror (http://www.rand.org/publications/classics/wohlstetter/P1472/P1472.html)

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://mve.fss.muni.cz/

http://www.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info