Bezpečnost informačních technologií

Popis oboru

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Studium pokrývá znalosti od kódování a teoretické kryptografie po manažerské techniky v oblasti IT a jejich bezpečnosti. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) nad rámec společného oborového základu je ponecháno na volbě studenta.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět principům a architektuře počítačových systémů;
  • posoudit souvislosti a vztahy mezi komponentami a funkcemi systémů a určit zranitelná místa;
  • navrhnout bezpečnostnostní opatření pro vybrané systémy;
  • reflektovat hodnotová a etická východiska, ze kterých při řešení problémů v počítačových systémech vycházejí různé komponenty i účastníci procesů.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou schopni pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování, např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti, je ovšem ponecháno na volbě studenta.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Bezpečnost informačních technologií


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Veškeré info najdete zde: http://www.fi.muni.cz/admission/info_master.xhtml Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2017/2018:
- podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 11. 2017, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
- úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/mgr/bezpecnost-it

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info