Zpracování obrazu

Popis oboru

Obor poskytne komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolvent je schopen navrhovat a vést vývoj softwarových systémů pro zpracování obrazové informace ve výzkumu (např. molekulárně-biologický výzkum s využitím mikroskopických zobrazovacích technik), v medicíně (např. zpracování obrazů z ultrazvuku, magnetické rezonance, CT mozku), ale i v průmyslu (rozpoznávání otisků prstů či sítnice, záznamů bezpečnostních a dopravních kamer, apod.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět principům digitálního zpracování obrazu;
  • porozumět základním i pokročilým datovým strukturám pro manipulaci a analýzu 2D a 3D obrazů;
  • vybrat vhodné algoritmy a zhodnotit jejich výpočetní náročnost s ohledem na aplikační oblast;
  • navrhnout a implementovat pokročilé aplikace související se zpracováním obrazu;
  • použít knihovny ke zpracování obrazu pro tvorbu komplexních aplikací.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu ve výzkumu (např. biologickém výzkumu za pomocí mikroskopických zobrazovacích technik), v lékařství (např. ultrazvukové zobrazování, magnetická rezonance, CT), ale i v průmyslu (např. pro biometrické, forenzní nebo sledovací účely).

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zpracování obrazu


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Veškeré info najdete zde: http://www.fi.muni.cz/admission/info_master.xhtml Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2017/2018:
- podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 11. 2017, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
- úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/mgr/zpracovani-obrazu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info