Chemie konzervování - restaurování

Popis oboru

Magisterský studijní program Chemie konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v rámci svého studia dále rozvíjí své znalosti a schopnosti v přírodních vědách (zejména chemii), materiálech, postupech a metodikách konzervování - restaurování předmětů vyrobených z anorganických i organických materiálů. Studium je zaměřeno především na teoretické i praktické osvojení si pokročilejších metod materiálového průzkumu a pokročilých technik a metodik konzervování-restaurování. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou schopni kromě řešení běžných úkolů (analýzy, stanovení poškození, navržení a provedení vhodného zásahu, preventivní konzervace, dokumentace apod.) se uplatnit také na poli zejména aplikovaného výzkumu a vývoje. S ohledem na své vzdělání jsou absolventi schopni navrhovat vhodné experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové postupy, technologie, materiály nebo činidla (nejen) pro oblast péče o kulturní dědictví.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v laboratorní technice;
  • pracovat se zdroji odborných informací;
  • zacházet s chemickými látkami (i nebezpečnými);
  • navrhovat a provádět (pokročilé) přístrojové analýzy a průzkumy a interpretovat jejich výsledky;
  • oientovat se i v pokročilých postupech a technikách používaných v oblasti péče o kulturní dědictví;
  • komplexního přístupu k řešení chemických a fyzikálních problémů;
  • výsledky své práce prezentovat v odborném tisku a na konferencích.

Uplatnění absolventů

Pokročilejší průprava z oblasti chemie konzervování - restaurování v kombinaci s muzeologií umožňuje absolventům magisterského stupně studia tohoto oboru pracovat v institucích, které se zabývají ochranou památek kulturního dědictví, tj. v muzeích, galeriích, knihovnách, archivech, památkových a archeologických ústavech, atd. Uplatnění však mohou absolventi najít i v oblasti výzkumu a vývoje, a to nejen v oblasti péče o kulturní dědictví (vývoj nových postupů, technologií, činidel apod.), ale v oblasti chemického výzkumu a vývoje obecně.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemie konzervování - restaurování


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Kritéria hodnocení

Výsledky přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info