Management v kultuře

Popis oboru

Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích;
  • chápat a využívat principy rozdělování veřejné i soukromé podpory organizacím s kulturním zaměřením;
  • rozumět managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations, autorskému právu;
  • řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky, spojené s chodem kulturních institucí.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího studijního oboru Management v kultuře bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejích systémových modifikacích v euro-americkém prostředí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Management v kultuře


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného oboru. Příbuzný obor bude posouzen. Písemná zkouška. Informace k přijímacímu řízení a požadavky k přijímacím zkouškám: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/magisterske/prij-riz-do-nav-mag-stud.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studium je zajišťováno mezifakultně ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiky managementu v kultuře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info