Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Popis oboru

Posluchači budou podrobně obeznámeni s rozličnými disciplínami a subdisciplínami studia věd o umění: s obecnou sociologií, se sociologií kultury a umění, s teorií umění a estetikou a s filozofií dějin umění. Kromě historicky a teoreticky koncipovaných vědomostí získají také přehled o nejnovějších jevech v oboru, jako je populární kultura, masová média, reklama, kulturní průmysl nebo praxeologie kulturních institucí. Pedagogický přehled, schopnosti a dovednosti zajistí kursy obecné pedagogiky, psychologie pro učitele, obecné didaktiky a didaktiky estetické výchovy. Součástí studia oboru bude i pedagogická praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zvládnout a rozvíjet požadavky kladené současnou pedagogikou v oblasti estetické výchovy, kultury a umění
  • vyučovat předměty v této oblasti a bude schopen podílet se na tvorbě a rozvoji školních vzdělávacích programů, případně dalších koncepčních dokumentů školy.
  • použít znalost rozličných aspektů fenoménu umění, kultury a jejich teoretické reflexe, předpokládá se také schopnost individuálního výzkumu a publikační praxe v oblastech estetické výchovy, věd o umění i obecné pedagogiky.

Uplatnění absolventů

Vhodným uplatněním absolventa oboru budou školy, jejichž záměrem je reforma a růst kvality výuky v dané oblasti. Detailní znalost současné kulturní a vzdělávací praxe, jakož i manažerských a institucionálních aspektů vzdělávání, umožní absolventům odvádět záhy po absolutoriu kvalitní práci ve vedoucích funkcích, plně v souladu se současnými požadavky MŠMT.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství estetické výchovy pro střední školy


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného oboru. Za příbuzný se pokládají všechny obory ze studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Písemná zkouška a pedagogicko-psychologický test. Informace o přijímacím řízení: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/magisterske/prij-riz-do-nav-mag-stud

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info